Forum Społeczności Mleczarskiej 2024

Prelegenci

info

Doktor ekonomii. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie pracuje jako adiunkt w Katedrze Ekonomii Stosowanej.

W banku Credit Agricole od 2015 r., gdzie odpowiada za analizy makroekonomiczne oraz analizy dotyczące sektora rolno-spożywczego.

Autor licznych publikacji naukowych, artykułów, komentarzy oraz ekspertyz. Laureat czołowych miejsc w konkursie Rzeczpospolitej na najcelniejsze prognozy cen surowców rolnych.

W 2021 r. odznaczony francuskim Orderem za Zasługi dla Rolnictwa w randze kawalera (Ordre du Mérite Agricole).

Jakub Olipra

Starszy Ekonomista w Credit Agricole Bank Polska S.A.

udział w konferencji

Kiedy ambicje spotykają się
z rzeczywistością

opis
wystąpienia

PANEL DYSKUSYJNY -
Zrównoważone mleczarstwo

opis
wystąpienia