Forum Społeczności Mleczarskiej 2024

Prelegenci

info

Jeppe Juul Petersen jest obywatelem Danii, urodzonym w marcu 1977 r.

Posiada tytuł magistra biznesu i administracji oraz tytuł magistra nauk społecznych uzyskany w 2007 r. na Uniwersytecie Roskilde w Danii.

Jeppe Juul Petersen dołączył do Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa w 2007 r. i od 2012 roku był wykładowcą zewnętrznym w Copenhagen Business School.

Od ponad 10 lat zajmował się relacjami z rządem i sprawami publicznymi w sektorach ochrony środowiska, rybołówstwa i rolnictwa.

Pracował także jako rzecznik Danii w Komitetach Zarządzających UE zajmujących się rozwojem sektorów rolnych, programami operacyjnymi i polityką handlu międzynarodowego.

W latach 2019-2022 pan Petersen pracował jako Doradca Sektorowy ds. Żywności i Rolnictwa w Ambasadzie Królestwa Danii w Pekinie.

Od 2022 roku powołany na stanowisko Regionalnego Lidera Zespołu w CEE ds. Żywności i Rolnictwa w Ambasadzie Królestwa Danii w Warszawie.

Jeppe Juul Petersen

Regionalny Team Leader
w Europie Środkowej i Wschodniej ds. Żywności i Rolnictwa w Ambasadzie Królestwa Danii w Polsce

udział w konferencji

Kiedy ambicje spotykają się
z rzeczywistością

opis
wystąpienia

PANEL DYSKUSYJNY -
Zrównoważone mleczarstwo

opis
wystąpienia