Forum Społeczności Mleczarskiej 2024

Prelegenci

info

W latach 2013-2019 Dyrektor Generalny w Komisji Europejskiej, Dyrekcja ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, a od 2006 do 2013 Zastępca Dyrektora Generalnego. Wcześniej, jako Wiceminister Rolnictwa odpowiedzialny za negocjacje o członkostwo Polski w UE w obszarze rolnictwo i dostosowania do Wspólnej Polityki Rolnej oraz wielostronne i bilateralne negocjacje handlowe (1997-2004).

Długoletni pracownik naukowy, adiunkt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1982-1997), a także ekspertet FAO i Banku Światowego i doradca Prezesa NBP (2004-2006).

Obecnie jako ekspert Team Europe zajmuje się Wspólną Polityką Rolną, zrównoważonym rozwojem rolnictwa, Nowym Europejskim Zielonym Ładem, negocjacjami handlowymi bilateralnymi i wielostronnymi, nauką, badaniami i innowacjami w rolnictwie.

Jerzy Plewa

Ekspert Team Europe

udział w konferencji

Kiedy ambicje spotykają się
z rzeczywistością

opis
wystąpienia

PANEL DYSKUSYJNY -
Zrównoważone mleczarstwo

opis
wystąpienia