Forum Społeczności Mleczarskiej 2024

Partner Srebrny

Srebrny

STRONA INTERNETOWA

  • Logotyp umieszczony na stronie Forum z przekierowaniem na stronę Partnera

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

  • Wpis promujący Partnera na Facebook’u Organizatora

EKSPOZYCJA LOGOYPU

  • Logo na rollup’ie konferencyjnym
  • Logotyp na podziękowaniach dla uczestników Forum

PROMOCJA PODCZAS FORUM

  • Reklama statyczna wyświetlana w przerwach
  • Materiały informacyjno-promocyjne przekazywane uczestnikom Forum. Liczba i rodzaj materiałów jest każdorazowo uzgadniane z Organizatorem
  • Logotyp na ostatniej stronie książki konferencyjnej
Informacje

Ilość dostępnych pakietów

6

Osoby uczestniczące w wydarzeniu

2

Kontakt

Anna Łapińska

Project Manager

+48 663 722 570
biuro@forum-mleczarskie.org