Forum Społeczności Mleczarskiej 2024

Partner Złoty

Złoty

STRONA INTERNETOWA

 • Logotyp umieszczony na stronie Forum z przekierowaniem na stronę Partnera
 • Banner Partnera umieszczony na stronie Forum z przekierowaniem na stronę Partnera
 • Opis Partnera na stronie Forum do 31 grudnia 2024 r.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Wpis promujący Partnera na X (wcześniej Twitter) Organizatora
 • Wpis promujący Partnera na Facebook’u Organizatora
 • Wpis promujący Partnera na Linkedin’ie Organizatora

EKSPOZYCJA LOGOYPU

 • Logo na rollup’ie konferencyjnym
 • Logotyp na podziękowaniach dla uczestników Forum

PROMOCJA W SALI KONFERENCYJNEJ

 • Ekspozycja rollup’u

PROMOCJA PODCZAS FORUM

 • Reklama statyczna wyświetlana w przerwach
 • Stoisko promocyjne podczas konferencji
 • Materiały informacyjno-promocyjne przekazywane uczestnikom Forum. Liczba i rodzaj materiałów jest każdorazowo uzgadniane z Organizatorem
 • Reklama w książce konferencyjnej
 • Logotyp na ostatniej stronie książki konferencyjnej
 • Pomoc w zorganizowaniu spotkania biznesowego
 • Dostęp do listy firm uczestniczących w Forum
 • Możliwość ufundowania dodatkowej nagrody w kategorii specjalnej Rankingu. Rodzaj nagrody uzgodniony z Organizatorem
Informacje

Ilość dostępnych pakietów

4

Osoby uczestniczące w wydarzeniu

3

Kontakt

Anna Łapińska

Project Manager

+48 663 722 570
biuro@forum-mleczarskie.org